Onderwijs vanuit uitdaging, verbinding, bezieling, vertrouwen en betrokkenheid. BEKIJK PROJECT

Alle medewerkers binnen Codenz zien het als een opdracht om betekenisvol, kwalitatief, christelijk onderwijs te kunnen blijven verzorgen.

Daarvoor is het complete strategische meerjarenplan vormgegeven in een uitgebreide brochure met ondersteunende iconen behorende bij de vijf beleidsdomeinen. Daarnaast hebben we een beknopte versie van het beleidsplan ontwikkeld en vormgegeven in een kaartenbundel. Deze kaartenbundel is omwikkeld met een poster waarop alle doelstellingen kort staan geformuleerd in een lijst om af te vinken.

De complete brochure van het strategisch beleidsplan is met beeld en iconen afgewisseld. De focus lag hierbij op een zo leesbaar mogelijk document te creëren. De ontwikkelde iconen ondersteunen de vijf beleidsdomeinen.

 

 De kaartenbundel is op twee manieren praktisch ingezet. Het is beknopte informatie betreft de doelstellingen en het kunnen verwezenlijken van de ambities. Daarnaast zijn de kaarten voorzien van een omslag die, wanneer je deze uitvouwt, fungeert als een poster met een lijst waarop alle doelstellingen kort staan geformuleerd en praktisch kunnen worden afgevinkt bij uitvoering ervan.